[giaban]325,000 [/giaban]
[giacu] Tặng: 210,000 đ[/giacu]
[hangsx] Yến Dũng mobi [/hangsx]
[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
[mota]
-Thông tin Shop: XEM SHOP- CHATZALO - CHATIBOX FAB- [/mota]
[chitiet] 
*Nội dung
 --Sạch tích điện ARun 13000mAHh/y625.
*Hình Ảnh


 [/chitiet]

Hướng Dẫn